Rákosníčkovo hřiště schváleno na druhý pokus aneb postřehy z 20. jednání zastupitelstva města

Články » Rákosníčkovo hřiště schváleno na druhý pokus aneb postřehy z 20. jednání zastupitelstva města
2.6.2016, David Koryta

20. jednání zastupitelstva města Slaného, již tradičně rozděleného na dvě části jednání, by svým obsahem vydalo na několik podobných článků. Leč z časových i praktických důvodů se opět zastavím u zajímavějších bodů jednání jak pro mě, tak věřím, že i pro čtenáře.

Velký ohlas v uplynulých týdnech vyvolalo hlasování o stavbě tzv. Rákosníčkova hřiště společností Lidl. Desítky lidí denně klikali na příslušných webových odkazech, což nakonec přineslo kýžený výsledek. Slaný se dostalo mezi města, kde bude Rákosníčkovo hřiště postaveno. Pro občany města jistě dobrá zpráva po těsném výsledku z loňského roku.

Nadšení a spokojenost slánských občanů pak ale zkalil fakt, že k přijetí daru od společnosti Lidl, který měl pokrýt stavbu Rákosníčkova hřiště, chyběl jediný hlas. To vše navíc v situaci, kdy si občané pro stavbu sami vybrali i lokalitu – Arbesovu ulici, čímž prokázali skutečně chvályhodný a do budoucna potřebný občansko-iniciativní čin. Pro mě osobně byl výsledek prvního hlasování velkým zklamáním. Anketu jsem intenzivně sledoval, sám jsem se do hlasování zapojil, a nebyl jsem nadšen z toho, že celý projev této občanské iniciativy, navíc v záležitosti poměrně reflektované, by přišel vniveč, navíc tváří v tvář faktu, že vedení města dokázalo některé podmínky smlouvy s Lidlem upravit ve prospěch Slaného.

Jsem dalek toho zpochybňovat vůli i názory zastupitelů města, ale celá tato situace mě zaskočila a velmi nepříjemně překvapila. Slabou útěchou pro mě byl fakt, že všichni sociálnědemokratičtí zastupitelé přijetí daru podpořili. Přišlo mi nemístné, že zastupitelé města, ač žijeme v zastupitelské demokracii, nerespektovali takovýto projev občanské angažovanosti, navíc v době, kdy se neustále mluví o nutnosti více zapojit „běžného“ občana do chodu města a rozhodování, kam se má město dále ubírat. To celé navíc v situaci, kdy 59 měst dar bez problémů přijalo i bez zvýhodněného znění smlouvy. V tomto by Slaný bylo skutečně unikátní. Proto mě velmi potěšilo následné schválení přijetí daru v druhé části jednání, doufám, že názor většiny zastupitelů změnilo přehodnocení akce jako celku, ne pouze šok z toho, jak negativně bylo odmítnutí reflektováno veřejností.

Druhou pro mě zajímavou záležitostí byl bod Informace o aktuálním stavu investičních akcí. Nejvíce mě zaujala část, která se zabývala otázkou rekonstrukce čistírny odpadních vod. Zasvěcený čtenář ví, že právě pochybnosti bývalého starosty města o správnosti postupu v této investiční akci, konkrétně ve výši finanční kompenzace za předčasné ukončení smlouvy provozovateli, vedly k jeho odvolání a následnému rozpadu koalice. Pro úplnost, bývalý starosta města požadoval aktualizaci posudku, který zajišťoval provozovateli čističky firmě Středočeské vodárny a. s. kompenzaci za ušlý zisk ve výši 10, 7 milionu korun.

Právě kroky zbytku bývalé rady města v této kauze byly jádrem diskuze k celému problému. Z diskuze vyplynulo, že „přechodné“ vedení města nebylo zadavatelem žádosti o aktualizovaný posudek. Tím byla společnost Středočeské vodárny a. s., přičemž zpracován nebyl znalecký posudek, který by potvrdil či vyvrátil, že by městu byla způsobena škoda výší kompenzace, avšak pouze znalecká zpráva. Stručně řečeno – Středočeské vodárny si nechaly potvrdit znaleckou zprávou, že výše kompenzace, která bude jejich společnosti vyplacena městem Slaný, je správná.

Když jsem se na jednání zastupitelstva města tuto informaci dozvěděl, nemohl jsem pocity, které ve mně vyvolala, nazvat jinak než jako šok. Firma, které město Slaný bude vykompenzovávat předčasné ukončení smlouvy, si sama nechala potvrdit, že výše kompenzace je ve správné výši. Ještě teď mi ta slova znějí neuvěřitelně. Byl tento krok pana bývalého místostarosty města Ing. Zlámala ve prospěch města Slaného? Nechť posoudí čtenář sám. Opoziční zastupitelé se snažili celý problém bagatelizovat, cíleně zaměňovali termíny „znalecká zpráva“ a „znalecký posudek“, neustále se, podotýkám, že z jistého úhlu pohledu právem, dotazovali, zda částka ve zprávě odpovídá výši původní kompenzace, ačkoliv bylo opakovaně řečeno, že částku uvedenou ve zprávě chápe její zadavatel Středočeské vodárny jako obchodní tajemství, nehledě na fakt, že o správnosti této částky by to stejně nerozhodovalo. To může jen znalecký posudek. V neposlední řadě pak účelově zaměňovali chronologii celého problému, zejména Ing. Šmehlík.

Je mi jasné, že poslední dva odstavce působí pro čtenáře více než neuvěřitelně. Sám jsem byl, jak jsem již ostatně uvedl, vyveden z míry, když to během diskuze zaznělo. Nezbývá než čtenáře odkázat na zvukový záznam z jednání zastupitelstva města, kde si může udělat názor každý sám a ve stejné míře pak posoudit i relevanci mého zhodnocení.

David Koryta, ČSSD Slaný