Nový výbor Místní organizace ČSSD Slaný

Články » Nový výbor Místní organizace ČSSD Slaný
19.6.2016, David Koryta

Ve čtvrtek 16. června 2016 proběhla na členské schůzi volba nového předsedy a výboru Místní organizace ČSSD Slaný. Dosavadnímu výboru by v červenci letošního roku vypršel mandát.

            Kandidátem na předsedu byl stávající předseda David Koryta, který před volbou shrnul uplynulé dva roky a naznačil, jakým směrem by se měla sociální demokracie vydat v příštích letech. Následně získal v tajné volbě 95% odevzdaných hlasů. Téhož výsledku dosáhli i další staronoví představitelé slánské sociální demokracie – místostarosta Slaného a místopředseda Okresního výkonného výboru ČSSD Kladno Ing. Pavel Zálom a radní města Jiří Víšek.

            Tento výsledek lze označit za jasné vyslovení důvěry členské základny dosavadnímu vedení ČSSD ve Slaném. Jako zcela liché se tak ukazují domněnky hrstky slánských blogerů, kteří vedení sociální demokracie osočovali z nerespektování vůle členské základny. Výsledek voleb jednoznačně dokazuje, že podobné zprávy byly jen cíleně zaměřené dezinformace, které měly poškodit pověst sociální demokracie a jejích představitelů u slánské veřejnosti bez alespoň minimální snahy ověřit si správnost a relativnost jednotlivých tvrzení. Aktuální dění nám umožňuje podobné spekulace označit za zbožné přání malé skupinky jednotlivců.

            Sociální demokracie se také rozhodla „vytížit“ více svých členů. Dosavadní člen výboru Ing. Milan Šourek, CSc. se do budoucna rozhodl plně soustředit na práci v zastupitelstvu města a v komisi rady města pro bezpečnost a prevenci kriminality. Na jeho dosavadní místo byl zvolen další dlouholetý aktivní člen sociální demokracie Jan Gutwald, kterého bych rád viděl ve funkci místopředsedy místní organizace. Ženský prvek ve výboru nově reprezentuje Nikola Korytová, jež je zároveň nejmladší členkou ČSSD ve Slaném.   

 

Jménem výboru Místní organizace ČSSD Slaný

Bc. David Koryta, předseda