Slánské noviny jako garant objektivity? – I. část

Články » Slánské noviny jako garant objektivity? – I. část
28.9.2016, Admin

První část článku Davida Koryty vyjadřující se k prognózám v otázce krajských voleb, které byly zveřejněny v internetových Slánských novinách.

V poslední době hýbe společností nejen ve Slaném otázka krajských voleb. Opět budeme po čtyřech letech vystavovat účet naším krajským reprezentacím. Republiku zaplnily billboardy řady politických seskupení, ve schránkách nacházíme předvolební letáky, tváře lídrů kandidátních listin nás potkávají téměř na každém kroku.

Objevuje se také řada prognóz, které hodnotí možnou či nemožnou oblibu toho či onoho hejtmana či šance jednotlivých politických seskupení na zisk krajských mandátů popř. i pořadí jednotlivých stran. Podobnou prognózu můžeme najít i ve Slánských novinách, které se s oblibou označují jako jediné objektivní periodikum ve Slaném, které hrdě přináší slánským občanům ten správný pohled na věc. Článek „Krajské volby se blíží“ je pak jedinečnou ukázkou toho, jak jednostranně a subjektivně Slánské noviny pracují. Pojďme se na tento článek podívat blíže.

V článku nacházíme šest odstavečků, které jsou věnovány ČSSD, ANO, KSČM, ODS, TOP 09 a Starostům a „dalším.“ V nich je slánská veřejnost „seznamována“ s jednotlivými kandidáty, kteří pocházejí ze Slaného. Postupně v nich můžeme rozklíčovat způsob uvažování a podprahovou zprávu, kterou má článek zanechat ve čtenáři, jak bylo přesně zamýšleno anonymním autorem, jehož identita je však ve Slaném všeobecně známá.

Jednotlivé odstavce a jejich dikce totiž přesně zapadají do rozložení současné slánské koalice a opozice. Vezmeme-li odstavec o ČSSD, dočítáme se: „Na 53. místě kandidátky ČSSD nalezneme jméno současného místostarosty města Ing. Záloma. Jeho šance na postup mezi zvolené zastupitele je tedy prakticky nulová.“ Potud v pořádku, autor prostě konstatuje fakt umístění kandidáta a uvažuje o možných preferencích bez jakékoliv osobní invektivy. Dále však čteme: „A s přihlédnutím k tomu, že jeho kontroverzní osoba je mezi Slaňáky vnímána vesměs negativně, dá se říci, že stranické kandidátce spíše škodí, než prospívá. Řadu slánských levicových voličů, kteří by mohli zvažovat u voleb podporu ČSSD, může jeho jméno na této kandidátce  přimět k tomu, že budou hledat jiné levicové alternativy.” Jasně pomlouvačné vyjádření prosté jakéhokoliv nadhledu, zvláště v kontextu celého článku.

Zde pak můžeme položit několik zásadních otázek: 1) Jak autor dochází k oné kontroverzi? 2) Jak autor zjistil veřejné vnímání osoby Ing. Záloma ve slánské společnosti? 3) Z jakého důvodu by případní voliči sociální demokracie měli zvažovat podporu jiné levicové alternativy, když je Ing. Zálom až na 53. místě a i dle vyjádření autora samotného, je velmi malá šance, že by se do krajského zastupitelstva dostal?

Na tyto otázky si také můžeme velmi jednoduše odpovědět. Jak autor přichází k oné kontroverzi? Snadno, o údajně kontroverzní osobě Ing. Záloma se nedozvídáme odnikud vyjma opozičních Slánských novin. Jedná se tedy jen o lacinou snahu Ing. Záloma poškodit dle hesla: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“ Nikde jinde zmínky o jakékoliv „kontroverzi“ nevidíme, nepočítáme-li ojedinělá vyjádření opozičních zastupitelů, které jsou ale většinou vydány či spoluvydány právě ve Slánských novinách. Stejným způsobem dochází autor i k tvrzení o veřejném mínění. Rozhodně jsem nezaznamenal, že by od voleb, které se konaly před dvěma lety, proběhla soutěž „Slaný hledá politickou superstar!“ Tudíž se opět jedná jen o zbožné přání Slánských novin a snahu očernit Ing. Záloma u slánské veřejnosti.

Odpověď na třetí otázku je pak daleko jednodušší než na první dvě a přesně zapadá do kontextu. Údajnou alternativou k ČSSD má být pro voliče beze sporu KSČM, za kterou nekandiduje nikdo jiný, než vydavatel Slánských novin dr. Peška, o němž se v článku dočteme dva velmi pochvalné řádky. Zdánlivě nenápadné.

Co je poté motivem k tomu, aby byl článek veden v takovéto dikci? Jednoduše prostá osobní animozita dr. Pešky k Ing. Zálomovi, patrná od jeho zvolení místostarostou města, kdy se z Pavla Záloma stala hlavní hvězda článků ve Slánských novinách, vesměs nepodepsaných. Dále pak možná i jistě opodstatněný strach KSČM o volební výsledek ve Středočeském kraji a následnou šanci dále se podílet na řízení kraje.

Závěrem úvahy k vyjádření Slánských novin o ČSSD jen doplním, že Pavel Zálom byl umístěn na kandidátní listinu z 5. místa okresní kandidátky, přičemž první čtyři místa obsadily zkušenější krajské a komunální političky. Opravdu by Okresní výkonný výbor ČSSD Kladno riskoval onu negativitu, o které se dočítáme jen ve Slánských novinách, a postavil by na kandidátní listinu člověka, který by neměl jeho důvěru? Proč by takový člověk, o jakém se dočítáme ve zdánlivě objektivních Slánských novinách, nebyl členskou základnou postaven na pozici náhradníka, když kandidátů za okres Kladno bylo navrženo 13? Jen drobná úvaha k zamyšlení. Abych nevyvolal zbytečné jízlivé poznámky, k situaci v ČSSD se vyjadřuji podrobněji proto, že jsem schopen situaci blíže přiblížit a jsem přímým aktérem dění ve straně. Netuším, jak a proč vybírají své kandidáty ANO, ODS nebo KSČM. Tudíž se zde zaměřím pouze a jedině na slánské reálie.

Jelikož mi analýza odstavce o sociální demokracii zabrala víc prostoru, než jsem plánoval, podíváme se na postoj Slánských novin k dalším stranám v druhé části článku. Prozatím můžeme souhrnně říct, že Slánské noviny pracují silně subjektivně ve snaze pošpinit reprezentaci některých slánských politických stran, jak bude dále ukázáno, především pak sociální demokracie, která má představovat temnou alternativu ke KSČM. Slánské noviny obratně využívají všechny dostupné prostředky včetně z velké části neopodstatněných a nezdůvodněných vyjádření a prognóz, proto lze většinu vyjádření, které v tomto internetovém „zpravodaji“ najdeme, můžeme brát jako informace, které mají za primární účel pošpinění konkurenčních politických subjektů a jejich reprezentantů.

 

Mgr. David Koryta
ČSSD Slaný