LÉTY OVĚŘENÁ TAKTIKA KSČ OPĚT NA SCÉNĚ

Články » LÉTY OVĚŘENÁ TAKTIKA KSČ OPĚT NA SCÉNĚ
29.9.2016, Admin

TAK DLOUHO BUDEME OPAKOVANĚ LHÁT A MANIPULOVAT S FAKTY, AŽ TOMU NĚKDO UVĚŘÍ.“ aneb skutečnosti okolo rekonstrukce čistírny odpadních vod.

Takto by se dalo označit vystupování soudruha Pešky (KSČM) a největšího „Peškomila“ ve Slaném, pana Jiřího Hůly (Svobodní). Příčinou tohoto více či méně záměrně vedeného dezinformování občanů jsou nepochybně blížící se volby do Zastupitelstva kraje. Považuji tedy za nutné vyjádřit se k některým skutečnostem, které účelově šíří prostřednictvím webu i tištěného vydání Slánských novin. Jejich postup je velmi jednoduchý a ověřený léty praxe různých totalitních režimů – opakovaně vytrhávat dané věci z kontextu, používat jen ty části dokumentů, které se hodí k  podpoře účelových tvrzení a k vlastní propagaci, čímž záměrně manipulují s veřejností.

Oblastí, kde se oba slánští zastupitelé snaží realizovat a kde můžeme manipulaci s fakty vidět v holé nahotě, je problematika intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný - Blahotice. Dne 16. prosince 2015 schválila „Rada změny“ (Peška, Zlámal, Heřman, Šircová, Drholec, Hůla), údajně v časové tísni, zadání vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení bez výběrového řízení za 1.967.000,- Kč.

Zde bych si dovolil položit několik otázek:

1) Jakým způsobem byla stanovena výsledná částka?

2) Proč tehdejší manažer rozvoje města Ing. Grohmann nevypořádal připomínky k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele, týkající se Intenzifikace ČOV Slaný- Blahotice, které na úřad došly v březnu 2015?

Poznámka: V březnu 2015 jsme byli ve stadiu schvalování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Intenzifikace ČOV…

3) Proč Ing. Grohmann nezačal řešit úpravu projektu, nutnou pro získání dotace, již v červnu. Poté, co město obdrželo rozhodnutí SFŽP o nepřidělení dotace z důvodu nevypořádání připomínek? Součástí tohoto rozhodnutí z května 2015 bylo poučení, že město může podat žádost o dotaci do následující výzvy. 

4) Proč byla úprava projektu řešena až po vydání výzvy o dotaci v říjnu 2015?

5) Věděli obhájci rychlého postupu bez výběrového řízení z prosince 2015 (Peška & Hůla) o výše uvedených skutečnostech? Nebo je jejich obhajoba nestandardně rychlého postupu založena na nevědomosti, že místostarosta Ing. Grohmann disponoval informacemi o požadavku na provedení úprav projektu již v květnu 2015?

Druhým pokusem obejít řádné výběrové řízení byl únorový návrh na zadání vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Z výsledné blamáže „Radu změny“ - nikdo ale neví jaké, vysvobodila vítězná firma odstoupením od podivně zadané zakázky.  O tomto pan Peška a jeho následovník Hůla ve svých obsáhlých článcích neinformují.

Po odstoupení vítězné firmy, oficiálně „z důvodu neakceptování smluvních podmínek,“ byla provedena revokace usnesení, kdy „Rada změny“ konečně rozhodla o zadání úkolu č. 919 tehdejší manažerce rozvoje města Kateřině Benešové s termínem splnění 16. 4. 2016. Jmenovány byly i potřebné komise. Pro otevírání obálek šlo o komisi ve složení Kateřina Benešová, Ing. Milan Grohmann, Bc. Petra Vítochová, tj. celý úsek manažera rozvoje města. Všichni členové uvedené komise však ukončili pracovní poměr, aniž by splnění úkolu zajistili. To vše po dohodě s tajemníkem města Mgr. Herčíkem. Ani tajemník města, ani Ing. Grohmann, opětovně ve funkci manažera rozvoje města, nebyli schopni zodpovědět otázku, jak zajistili splnění úkolu č. 919, tj. neprodleně zahájit organizaci zadávacího řízení…, když souhlasili s ukončením pracovního poměru paní Benešové k 31. 3. 2016.

Celou situaci pak tedy musela řešit až současná Rada města a to v situaci, kdy:

1) nebyl splněn klíčový úkol č. 919

2) pracovníci úseku rozvoje města nejprve požadovali „klid na svou práci“, aby následně 13. 5. 2016 podali žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou. Tato byla, tajemníkem města, okamžitě přijata…

Nová rada města pověřila vedoucího odboru správy majetku dohledem nad vypsáním výběrového řízení, aktualizovány byly i komise.

Kuriosní je ale interpretace soudruha Pešky, který ve svém plátku s názvem Slánské noviny píše, že částka 1.950.000,- Kč, určená pro „resuscitované“ zadávací řízení je příliš nízká, neboť „Rada změny“ určila strop pro nabídku vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby na 2.650.000,- Kč. V dalším z mnoha svých propagandistických článků ale účelově uvádí, že částka 1.295.000,- Kč na projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, která vzešla z řádného výběrového řízení, je příliš vysoká. Co k tomu dodat?

Na podzim 2016 je Město Slaný opětovně v situaci jako v březnu 2015, tj. bude předkládat zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na SFŽP ke schválení. Tentokrát ale po vypořádání připomínek bude následovat soutěž na zhotovitele stavby, po jeho výběru se začne stavět.

Ve Slánských novinách se ale dočteme, že nová rada města nekoná či že koná pozdě. Pravdou je, že skluz při přípravách intenzifikace vznikl důsledkem podivné činnosti nebo spíše nečinnosti Ing. Grohmanna jak na pozici místostarosty, tak později opětovně na pozici manažera rozvoje města. Vše je snadno dohledatelné v dokumentaci k ČOV, v zápisech z Rady města a případně zastupitelstva.                                                                                                                  

Pavel Zálom