Rozhovor s Milanem Šourkem

Články » Rozhovor s Milanem Šourkem
21.11.2016, Mgr. David Koryta

Rozhovor předsedy Místní organizace ČSSD Slaný Davida Koryty se zastupitelem města Slaného a předsedou komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Ing. Milanem Šourkem, CSc..

Jaké problémy města Slaného chápete jako stěžejní?

Ve své práci postupuji v souladu s volebním programem, se kterým šla sociální demokracie do komunálních voleb. Za své jsem si vzal problematiku bezpečnosti a prevence kriminality, v rámci čehož řeším také otázky dopravy. V této souvislosti často spolupracuji i s odborem dopravy. Podněty pak sbírám především od občanů města Slaného, především od sousedů z vojenského sídliště a přilehlých lokalit. Zde se poté snažím najít racionalizační opatření, na sídlišti zvláště v oblasti parkování č prevence proti kriminálním deliktům.

Co byste vyzdvihl ve své práci zastupitele města?

Jsem strašně rád, že se povedlo prosadit výstavbu parkoviště v Lidické ulici. Tímto tématem jsem se zabýval již během minulého volebního období, projekt byl šest let starý, ale teprve teď byl dotažen do kýženého konce. Nyní zbývá naistalovat osvětlení, aby bylo na novém parkovišti bezpečněji. Vzhledem ke skutečnosti, že automobilů neustále přibývá, se v současné době nejvíce zabývám otázkou dalšího rozšiřování parkovacích ploch. Na vojenském sídlišti by pomohla změna stání z podélného na šikmé stání třeba v ulici Jiřího z Poděbrad.

Je vidět, že rozšíření parkovacích ploch na vojenském sídlišti máte podchyceno poměrně široce a daří se Vám řadu projektů realizovat, která další část města má podle Vás největší problémy v oblasti parkování?

Určitě sídliště na Dolíkách. Zde pomalu nestačí už ani parkoviště v horní části areálu bývalého ČSAD Slaný, ačkoliv i to je velmi významným přínosem, srovnáme-li současnou situaci se situací před vybudováním. Zde bude nutné zprovoznit pro parkování i spodní část areálu. Dále vítám záměr vedení města v otázce vybudování dalších parkovacích ploch, například v ulici Petra Hrubého směrem na Studeněves. Zde by se dalo využít i prostranství mezi domy v ulicemi Petra Hrubého, Smetáčkova a Rabasova, kde by s nevelkými náklady bylo možné vybudovat možná až třicet míst. Velkým problémem pak je také parkování v samotné Rabasově ulici, zvláště pak v ranních hodinách. Zde zastupitelstvo už schválilo změnu systému parkování, aby se dalo bezpečně zaparkovat v blízkosti školy a zároveň nebyl zbrzděn provoz. Další problematickou lokalitou je sídliště ve Vítězné ulici. Zde již proběhlo jednání s obyvateli dotčené lokality a připravuje se projektová dokumentace.

Jak z titulu předsedy komise pro bezpečnost a prevenci kriminality vnímáte fungování městské policie?

Obecně se dá říct, že městská policie plní své základní povinnosti. Oceňuji, že reaguje i na kritiku a případné nedostatky. Mrzí mě, že zastupitelstvo neschválilo projekt rozšíření a zkvalitnění operačního centra. Věřím ale, že po přepracování materiálů dle připomínek a požadavků zastupitelů, bude tato modernizace odsouhlasena a úspěšně zrealizována. Pomohlo by nám to mimo jiné v rozšíření kapacit kamerového systému. Chci se tedy tímto problémem dále zabývat. V oblasti prevence kriminality bych také vyzdvihl práci asistentů prevence kriminality, jejichž počet od nového roku stoupne na čtyři. Pro nás to má tu výhodu, že město na jejich činnost vydává naprosté minimum prostředků.

Jak hodnotíte práci komise pro bezpečnost a prevence kriminality?

Komise pracuje dle ročního plánu. Na svá jednání s zveme konkrétní lidi zodpovědné za jednotlivé problémy, kterými se zabýváme, a společně s nimi se snažíme vymyslet řešení či zlepšení. Nyní řešíme objednání hlásičů rychlosti, kterými jsme se zabývali na podnět občanů Slaného. Dále jsme se podíleli na problému modernizace kamerového systému. Bohužel se nám nepovedlo prosadit vyhlášky o volném pohybu psů a konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti.

Jak vnímáte práci současné koalice?

Na současné koalici je vidět, že má vůli řešit problémy našeho města. Hledá co nejjednodušší a optimální řešení, která se rychle snaží uvést do praxe. Příkladem může být již zmíněné parkoviště v Lidické ulici, které bylo postaveno velmi rychle a poměrně brzy po schválení.