Slánská růže zbavená rudých trnů aneb reakce na článek Jaroslava Matějky

Články » Slánská růže zbavená rudých trnů aneb reakce na článek Jaroslava Matějky
7.6.2017, Admin

V minulém týdnu se objevil v internetovém plátku známém jako Slánské noviny článek Jaroslava Matějky „Slánská růže zbarvená na modro,“ ve kterém se objevují zkazky, které nelze nazvat jinak než absurdní. Předně se čtenáři omlouvám za objemnější čtení, ale půl strany nesmyslů nelze vyvrátit jinak než delším souvislejším textem.

Za zmínku stojí povzdech pana Matějky nad důvěrou uvnitř koalice, který dokládá tím, že zastupitelstvo odmítá přijmout bod „Odvolání místostarosty města“ (či podobně formulovaný). Co na tom, že je tento bod předkládán na každém jednání zastupitelstva? Co na tom, že se k němu pan místostarosta již několikrát veřejně vyjádřil, jak si může každý ověřit na zvukovém záznamu? To pan Matějka jistě ví, na zastupitelstvo chodí a pravidelný autor návrhu Ing. Šmehlík je kromě zastupitelů za KSČM (v zastupitelstvu pod názvem Naše město) jediným člověkem, se kterým se pan Matějka alespoň pozdraví. Přesto se ale dočítáme, jak silný náznak nedůvěry to je. Člověk, který seděl 16 let v zastupitelstvu města, by měl vědět, že určující je hlasování zastupitelů. Já osobně z toho vyvozuji, že většina zastupitelů s touto záležitostí zkrátka nechce ztrácet čas. To by ovšem na veřejnosti neznělo tak „hezky.“

Dalším projevem v myšlenkovém kvasu pana Matějky je označení zastupitelů sociální demokracie za „přisluhovače pravicových stran.“ Očekával bych, že po šestnáctileté službě v zastupitelstvu bude panu Matějkovi jasné, co to je koaliční spolupráce. Chápu, že je to těžké, když sám dokázal připravit sociální demokracii o jakýkoliv koaliční potenciál a pravidelně ji dovedl do opozičních řad po boku KSČM. Bývalému panu předsedovi evidentně vadí starosta města z ODS, který spolupracuje s místostarostou z ČSSD. Nevadilo mu však pracovat na magistrátu města Kladna pod primátorem z ODS, který (jaká to na komunální úrovni překvapivá a šokující shoda okolností!) měl prvního náměstka rovněž z ČSSD. Je tím myšleno, že všichni zastupitelé za ČSSD, kteří uzavřou koaliční dohodu s kýmkoliv kromě KSČM jsou něčí přisluhovači?

Tyto myšlenkové pochody by nestály ani za zmínku, kdyby jejich autorem nebyl můj předchůdce. Je dobré vědět, v jakém rozpoložení sociální demokracie pracovala posledních patnáct let. Vyčítám si, že jsem si to neuvědomil dřív, neboť chování pana Matějky bylo vyloženě nepřátelské již od loňského dubna po volbě nového vedení města. Není příčinou této změny fakt, že si zastupitelé dovolili rozhodnout se bez konzultace s KSČM, což v éře Jaroslava Matějky nebylo zvykem?

Zajímavější je ale uvedení článku na facebookové stránce Slánských novin slovy: „Část slánských sociálních demokratů je nespokojena s tím, jak si počíná tato strana pod vedením místostarosty Záloma a předsedy Koryty.“ Toto je pravý důvod, proč byl článek vůbec napsán. Informační obsah článku je nulový, v podstatě jen kopíruje fráze z příspěvků opozičních zastupitelů, avšak snaha vyvolat u veřejnosti dojem, že v sociální demokracii jsou dvě vzájemně bojující křídla, by byla jistě vděčnějším tématem. Účelem toho je bezpochyby snaha zdiskreditovat sociální demokracii v naději, že alespoň část jejích voličů přejde ke KSČM. Já ale v této frašce odmítám pokračovat. Od této chvíle se tedy nebudeme bavit o nějakých „částech“ či „některých.“ Budeme se bavit řečí čísel.

Slánská sociální demokracie nyní funguje zcela stabilně. Objevují se jen dva lidé, kteří se rádi staví do pozice mluvčích sociálních demokratů ve Slaném, ačkoliv jim k tomu nikdo nedal mandát. Prvním je Ing. Vladimír Dosoudil, který na své facebookové stránce nevynechá jedinou příležitost, aby neutrousil něco na adresu slánských sociálních demokratů. Že už se rok nezúčastnil členské schůze a nijak o sobě nedal vědět už ale nezmíní. Jen aby vyvolal dojem, že je zasvěcený. Jeho jednání je ve své většině zcela za hranou etiky, což reflektovala i naše členská základna, která mě pověřila připravením bodu „Zrušení členství Ing. Vladimíra Dosoudila.“

Druhým nespokojencem je pak Jaroslav Matějka, který se konečně projevil konkrétně. Ve svém důsledku to ale není pro mě nic překvapivého. Výsledkem patnáctiletého působení pana Matějky v čele sociální demokracie totiž byla nulová prezentace organizace navenek (než jsem vstoupil do slánské ČSSD, nepodařilo se mi o ní nic zjistit), což mělo za důsledek zakonzervování strany, které se nyní snažíme překonat. Dále se postaral o nulový koaliční potenciál a posledním přispěním pana Matějky nebylo nic menšího, než rozbití stabilně fungující pětačtyřicetičlenné organizace na dvě menší v průběhu roku 2012. Ty, které za to uznal hodna, oslovil a převedl do vlastní místní organizace. V jejím čele jsem jej v roce 2014 vystřídal a krátce na to se obě místní organizace sjednotily. Důsledkem tohoto kroku pana Matějky bylo zcela logicky zmenšení členské základny, protože ne u všech vzbuzovalo jeho působení v ČSSD důvěru. To jsem ale v té době netušil, přiznávám, že je to jeden z aspektů, kde jsem doplatil na vlastní nezkušenost.

Signálem pro mě měla být neochota pana Matějky pracovat na volebním programu do komunálních voleb a odmítnutí jakékoliv další práce pro ČSSD (nabídky dostal asi tři, možno dohledat). Tento hrobník sociální demokracie ve Slaném tedy jen pokračuje ve své práci. Snaží se vyvolat dojem, že je u nás něco v nepořádku a nefunguje tak, jak by mělo. Jak už jsem ale psal výše, je v tomto názoru osamocen.

Za všechno mohou mluvit čísla. V červnu 2016 se konala volba předsedy a výboru z důvodu vypršení mandátu. Vím, že někteří lidé mimo ČSSD si od této volby hodně slibovali a výsledek pro ně byl více než šokující. Ve volbě předsedy jsem získal velice silný mandát 94% odevzdaných hlasů (připomínám, že neplatné hlasy nebyly), členové výboru pak od 67 do 94%, přičemž nejvíce hlasů dostal Ing. Zálom. Za tento výsledek jsem velice rád, jsme demokratická strana a na tajné volby se 100% podporou nominovaných tu máme jiné strany. Podobně silná podpora se pak dostala Ing. Zálomovi v nominaci na kandidátní listinu do krajských voleb (94%) i mně do voleb do Poslanecké sněmovny PČR (88%). V obou těchto případech ale musíme zohlednit, že nominovaný se zdržel hlasování.

Proto mě vždy pobaví, když se ve Slánských novinách dočtu o rebelii v ČSSD. Práce s dezinformacemi je ale běžnou praktikou jistých lidí a některých politických stran, z nichž jedna nám 41 let vládla. Je to vlastně urážkou pro všechny občany Slaného a osobně tomu nerozumím. Jaký má smysl vydávat články s neúplnými či překroucenými informacemi s nadějí, že čtenář nekriticky uvěří? Já naproti tomu věřím, že slánská veřejnost slepě nepřijímá všechna fakta a hledá co nejvíce možných zdrojů.

Jinými slovy – v sociální demokracii neexistují žádné dvě frakce, strana je tak sjednocená, jak nikdy dříve. Výbor sociální demokracie tedy nejedná v rozporu s přáním členské základny, pouze v rozporu s pohledem na svět dvou jednotlivců, jejichž jednání nelze nazvat jinak než nestandardní. Závěrem bych tedy jednak doporučil panu Matějkovi držet se jeho oblíbené frekvence psaní článků (cca jeden do tří let), jednak bych poděkoval Slánským novinám za propagaci mojí osoby. Přestože se o mně jmenovitě v článku nepíše, v komentáři na facebooku jsem zmíněn. Jelikož do Poslanecké sněmovny kandiduji až z 33. místa, nepředpokládám, že bych se dostal do některého z tištěných deníků. Musím tedy vzít za vděk i plátkem typu Slánských novin.

 

Mgr. David Koryta
předseda MO ČSSD Slaný