Proč podpořit občany Slaného aneb o podivné diskuzi na zastupitelstvu města

Články » Proč podpořit občany Slaného aneb o podivné diskuzi na zastupitelstvu města
2.7.2017, Admin


V právě probíhajícím volebním období jsme svědky leckdy velmi zvláštních věcí. V současném zastupitelstvu můžeme vidět řadu eticky ne úplně vhodných projevů, především ze strany opozičních zastupitelů, neustále se projednávají několikrát odmítnuté body, objevují se urážky, spekulace, pomluvy. Tato atmosféra není příjemná občanům a jistě ani většině zastupitelů. Osobně se mi zdá, že někteří zastupitelé trpí až chorobnou snahou říct něco nelichotivého vůči současnému vedení města.
 

Něco podobného se opět projevilo na posledním zastupitelstvu. Na dnešní poměry velmi krátké jednání totiž obsahovalo bod, který na první pohled nevzbuzuje moc vášnivé emoce. Šlo o návrh na čerpání dotační výzvy operačního programu životní prostředí – nákup kompostérů pro občany v místních částech. Již na první pohled věc užitečná pro občany s možností dotace až 85%. Přesto se kolem tohoto bodu vedla hodinová diskuze. Jistě, dotazy a návrhy k otázce, zda má podklady pro podání dotace zpracovat externí firma či náš odbor, tam bych neviděl nejmenší problém

Naprosto mi ale uniká smysl poznámek typu „firma nám udělala plán odpadového hospodářství a chce vydělat další kačku“ (pan zastupitel Richter) či „místní části problém nemají, lidé si odpad zpracují sami, dejme kompostéry kavárníkům, já sám mám tři“ (pan zastupitel Šmehlík). Co vede zastupitele k těmto poznámkám? Pokud byl čtenář jednání přítomen či si poslechne zvukový záznam, bylo jasně řečeno, že kompostéry budou v první řadě určeny pro využití v místních částech a pokud zbydou, nabídnou se občanům Slaného. Jasně zaznělo, že občané místních částí chtějí problém s biologickým odpadem dlouhodobě řešit a současný stav chápou jako nedostatečný. A o kolik domácností se jedná, je v tuto chvíli asi vedlejší. Kompostérů se má zakoupit 700, nemyslím si, že vzhledem k počtu domácností by jich i po případné distribuci ve vlastním městě moc zbylo na městském úřadě či v technických službách.

Jsem velice rád, že tento bod na zastupitelstvu města prošel. I když to bude znít jako fráze, věřím, že zastupitel má sloužit především občanům města. Když tedy máme možnost Slaňákům ulehčit život, měli bychom jít do toho. V jistých částech diskuze jsem ale spíše pozoroval snahu vyprovokovat někoho, aby řekl něco neuváženého (čtenář nechť si domyslí) či obavu z toho, aby někdo z lidí ve Slaném náhodou nedostal něco zadarmo. A to navíc v situaci, kdy by kompostéry ulehčily život v místních částech.

Úplným závěrem článku bych pak chtěl popřát všem čtenářům příjemný vstup do letních měsíců.

Mgr. David Koryta