Reakce na Peškonoviny 

Články » Reakce na Peškonoviny 
27.5.2018, Admin

2018-04-05 18:53:22, - redakce

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-nedelat-vyberova-rizeni

2018-04-25 13:03:25,

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/kolik-je-mozne-usetrit

„Slánské Palermo“ tištěné vydání Slánských novin jaro 2018

Demagogie, lži, polopravdy a selektivní ztráta paměti. Nikoho již nepřekvapuje, že tyto čtyři ingredience jsou pravidelnou součástí článků hrdého předlistopadového člena KSČ Pešky (v současnosti KSČM/Naše město). Základem jeho demagogie je porovnávat neporovnatelné. Ve výše uvedených článcích porovnává průběh a podmínky výběrových řízení z roku 2015 oproti současnosti tj. 2018. Každý, kdo se pohybuje v oblasti zadávání zakázek, potvrdí, že situace v této oblasti se za sledované období otočila o 180 stupňů ve prospěch dodavatelů. Zatímco v roce 2015, kdy ještě doznívaly dopady hospodářské krize, se potenciální dodavatelé předháněli o to, aby předložili nabídky za ceny mnohdy až na samé hranici proveditelnosti, neboť o zakázky byla nouze, v současnosti je mnohdy úspěchem, aby se do výběrového řízení vůbec nějaký zájemce přihlásil, neboť situace na trhu je diametrálně odlišná. Zejména stavební firmy již nemají další kapacity na realizace zamýšlených projektů, navíc pouze meziročně ceny zakázek vzrostly cca o 20%. Dalším kouskem je porovnání nabídkové ceny na zakázku jiného rozsahu, v jiném typu stavby, navíc v případě, kdy vítěz referenční, levné zakázky ze soutěže odstoupil. Tj. za tuto nejlevnější cenu z oblasti snů se rekonstrukce bytů provádět nebude… Konstrukci „Kolik je možné ušetřit“, potom bez zvážení výše uvedených skutečností, nelze nazvat jinak než podivné Peškovy počty.

Lež, tato další často používaná ingredience byla použita účelově přímo v jednom z názvů „Jak nedělat výběrová řízení.“ Zde se autor opomněl zmínit, že se jedná o tzv. podlimitní zakázku, jejíž administrace probíhá dle směrnice MěÚ a takto také proběhla - tj. a) zveřejnění podmínek zakázky na profilu zadavatele (web); b) příjem nabídek ve stanovené lhůtě; c) vyhodnocení nabídek výběrovou komisí; d) schválení vybraného uchazeče radou města; e) podpis smlouvy. Všechny tyto kroky u zakázky, kterou autor článků napadá, byly splněny. Na rozdíl od zakázky, na kterou by patrně pan tehdejší radní Peška nejraději zapomněl. V prosinci 2015 schválil spolu s radními Drholcem, Heřmanem, Hůlou, Grohmannem, Šircovou a Zlámalem, přidělení zakázky způsobem, kdy kroky a) zveřejnění podmínek zakázky na profilu zadavatele; b) příjem nabídek ve stanovené lhůtě; c) vyhodnocení nabídek výběrovou komisí, vynechali. Zakázku na zhotovení projektové dokumentace intenzifikace ČOV za 1 976 000,- Kč bez DPH pod záminkou, že je to nutné pro získání dotace, zadali tzv. z ruky. Přičemž město již použitelný projekt pro získání dotace na rekonstrukci ČOV, za který zaplatilo několik miliónů, vlastnilo. Toto je již jiný příběh, o účinkování soudruha Pešky v radě města, který můžeme podrobně rozebrat příště…

            Pavel Zálom