K prognózám Slánských novin

Články » K prognózám Slánských novin
4.6.2018, Admin

V posledních několika týdnech můžeme u některých slánských politických subjektů vidět rostoucí napětí před blížícími se komunálními volbami.
 

Důsledkem toho je pak i článek Slánských novin, který mě velice zaujal, s názvem Rozpory v ANO a upadající ČSSD, kde letitý nepodepsaný glosátor hodnotí vnitřní situaci těchto dvou politických subjektů. Již tradičně se však nejedná o článek založený na seriozní diskuzi a sběru faktů, ale na obyčejné snaze pošpinit konkurenci neověřenými jedovatými poznámkami, což je pro tento internetový plátek běžné.

Autor nejenže například srovnává dva úplně rozdílné typy voleb, tj. volby do poslanecké sněmovny a komunální volby, ve kterých se volí dle jiných principů a jiných preferencí voličů, na čemž se shodne celá řada politologů (viz jakýkoliv komentář ke komunálním volbám na seriozním portále), ale ještě pracuje s výpočty, které ale nejsou založeny na žádných reálných číslech. Spíše se jedná o autorovo zbožné přání, čehož jsme byli ve SN svědky již dříve.

Pobavila mě rovněž myšlenka: „ČSSD registruje značný úbytek zájmu osob o účast na její kandidátce.“ Nevím, kde anonymní autor článku bere informace, ale sociální demokracie má na rozdíl od Našeho města, v jehož prospěch Slánské noviny publikují, kandidátku postavenou (viz odkaz na FB).

Podobně také stokrát omílaná myšlenka, jak členská základna ČSSD ve Slaném nesouhlasí s postupy jejího vedení. Od roku 2016, kdy Slánské noviny zaměřily svoji pozornost na sociální demokracii, proběhly dvě volby předsedy a výboru, obě řádně z důvodu vypršení mandátu dle Stanov ČSSD, a všichni dosavadní členové výboru své pozice obhájili s více než 90% odevzdaných hlasů. Autor článku by mě tedy snad mohl seznámit s lidmi, kteří s naší prací nesouhlasí, protože na rozdíl od „prognóz“ prezentovaných ve Slánských novinách tato čísla hovoří jasně.

V neposlední řadě bych rád připomněl, že Slánské noviny rády používají metodu podprahových zpráv formou „jednoznačných a zřejmých“ odhadů. I před volbami v roce 2014 jsme měli možnost dočíst se o předem jasných výsledcích voleb. Odkaz na článek přikládám níže, zasvěcení jistě poznají, že realita vypadala po volbách úplně jinak, než si autor článku představoval.

Pomineme-li, že některé obraty v článku jsou při nejmenším na hraně snahy o poškození dobrého jména, nelze konstatovat jinak, než že tento myšlenkový výplod je jen další z řady snah o pošpinění konkurence u veřejnosti, který je navíc založený na nepřesnostech, dohadech a smyšlenkách autora. Touto cestou bych doporučil Slánským novinám, aby se nestaraly o věci, do kterých jim nic není, pokud nemají přesné a ověřené informace, jsou-li vůbec schopny si je zjistit. Na bulvární smyšlenky a dohady jistě není slánská veřejnost zvědavá.

 

 

Mgr. David Koryta, předseda MO ČSSD Slaný

 

Odkaz zmiňovaný v článku viz: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/odhad-volebnich-vysledku-ve-slanem