O bytové výstavbě ve Slaném

Články » O bytové výstavbě ve Slaném
5.9.2018, Admin

Článek Zdeňka Čably o bytové výstavbě ve Slaném.

Rád bych reagoval na článek „Byty – problém, který čeká na řešení,“ jehož autorem je p. Ladislav Peška (KSČM).

Údaje, které uvádí v daném článku mají k realitě hodně daleko. Buď p. Peška v našem městě nebydlí, nebo by si měl více všímat, co se v oblasti bytové výstavby za poslední roky událo a děje. Pro začátek bych uvedl pouze svou aktivitu, potažmo mé firmy RF Development, za posledních pár let:

Dům u Vojnů – nákladnou rekonstrukcí vystavěno 10 nových bytových jednotek, dům slouží k nájemnímu bydlení

Dům č. p. 1, 1. patro – rekonstrukce a výstavba deseti malometrážních bytů, všechny slouží k nájemnímu bydlení

Záložna – rekonstrukce a výstavba šesti bytů

Lacinova, č. p. 650 – přestavba rodinného domu na tři bytové jednotky, slouží k pronájmu

Ouvalova ulice – rekonstrukce a výstavba čtyřiceti bytů, termín dokončení je prosinec 2018, byty určeny k pronájmu i prodeji

Husova ulice – výstavba dvou bytů z původní půdy

Brožovského ulice – přestavba skladu na 32 bytových jednotek, termín dokončení 2020

Takže za mě je to 103 nových bytů. A myslím si, že nejsem v této činnosti osamocen. V článku p. Pešky je vzpomínán pouze jeden soukromý investor a jeho projekt v oblasti bývalých kasáren. Chtěl bych pana Pešku ujistit, že není sám – p. Frolík předělal bývalý hotel Atlas na bytový dům s šedesáti byty, dále v centru a v blízkém okolí centra vznikla řada dalších bytů či došlo k rekonstrukci vybydlených domů.

Moje firma je ta, která si dovolila žádat město Slaný o koupi nechvalně známého Mexika. Dlouho jsem zvažoval, zda do toho jít, či ne. Ekonomicky mi to nedávalo smysl. Ale je to pouze o ekonomice? To bych nikdy nerekonstruoval dům u Vojnů. Dům historicky cenný, ale jehož rekonstrukce byla velmi nákladná. Šel jsem do toho, protože mé krédo je, že peníze nejsou všechno a člověk by se měl snažit, aby po něm i něco hezkého zůstalo.

Stejně jsem postupoval v otázce Mexika. Již před dvěma lety jsem městu daroval projekt na rekonstrukci, který má hodnotu 350 000 Kč. Když vidím, jak se tento krásný objekt rozpadá před očima, je mi do pláče. Požádal jsem o koupi tohoto objektu s tím, že původním obyvatelům nabídnu bydlení ve zrekonstruovaných bytech. Při nesplnění této podmínky by mě čekala tučná pokuta.

A co se stalo? Byla rozpoutána obrovská kampaň, do které byla zatažena všemožná média a dokonce i politika z vyšších pater. Iniciátorem toho všeho byl p. Bartoníček. Jsem rád, že se toho ujal a budu s napětím čekat, s jakým řešením p. Bartoníček, případně město, přijde.

Já jsem rozhodně nežádal o Mexiko s tím, že původní obyvatele vyhodím. Pokud by platili přiměřené nájemné, zdůrazňuji platili, tak bych se k nim choval stejně jako ke každému jinému nájemníkovi. Rozlišuji pouze dvě kategorie nájemníků – slušné a ty druhé. Tady se hraje politická hra v podání p. Bartoníčka a jemu podobných a výsledek? Než ji dohrají, Mexiko spadne a městu zůstane 50 lidí na krku.

Ing. Zdeněk Čabla