Pozvánka na podzimní část akce Ukliďme Česko

Články » Pozvánka na podzimní část akce Ukliďme Česko
7.9.2018, Admin

V sobotu 15. září se bude konat podzimní část dobrovolnické akce Ukliďme Česko, která již několik let pomáhá s kultivací našeho bezprostředního okolí. Jarní termín bývá k výročí Dne Země a pravidelně se jej účastníme (viz fotogalerie na FB stránkách ČSSD Slaný).

Letos jsme ovšem zvolili lokalitu, která se na první pohled jevila logicky, avšak celkový objem odpadu byl ve srovnání s předchozími lety zhruba třetinový. Chápeme to tedy jako jakýsi náš dluh vůči slánské přírodě a rozhodli jsme se zorganizovat úklid i na podzim. Přesnou lokalitu právě vybíráme.

Co může v rámci této akce udělat každý z nás? Předně uspořádat akci na vlastní pěst, dát dohromady kamarády a známé, zaregistrovat se a vybrat si místo k úklidu. Nebo se přidat k některé již registrované skupině jako dobrovolník. Čím větší skupina, tím širší rádius je schopná poklidit.

V rámci těch několika let, kdy se akce jako organizace účastníme, musíme konstatovat, že znečišťování okolí a nevhodné vyhazování nechtěných předmětů pozvolna ustupuje. Přesto ale skupiny dobrovolníků pravidelně nashromáždí velké množství odpadu. A to navzdory tomu, že je ve městě sběrný dvůr, který mají všichni Slaňáci zdarma.

To nutně otevírá otázku, zda nezaložit pobočku sběrného dvora ještě v některé okrajové lokalitě na druhé straně města či zda bezplatný odvoz nechtěných spotřebičů či nábytku nerozšířit do širšího okolí, například na obce, které v rámci rozšířené působnosti spadají pod Slaný.

Mgr. David Koryta